1. HERINSTALLATIE EN OPTIMALISATIE 


1.1 ACCEPTATIE VOORWAARDEN EN SOFTWARE-LICENTIES
Met uw opdracht tot herinstallatie/optimalisatie van software op uw computer gaat u akkoord met de hier opgestelde voorwaarden. U gaat daarmee tevens akkoord met de licentievoorwaarden van de te installeren software.

1.2 OVERLEGGEN VAN SOFTWARE EN DOCUMENTATIE
Bij de aanschaf van uw computer en overige apparatuur wordt voor de juiste werking van deze apparatuur software meegeleverd. Meestal op CD. In het belang van een vlotte installatie legt u voor aanvang van de installatie alle software en bijbehorende documentatie klaar. Zonder het overleggen van een Windows CD kan de installatie niet plaats vinden.

1.3 ONTBREKEN VAN ESSENTIËLE SOFTWARE
Ontbreekt essentiële software (zoals drivers)voor de juiste werking van uw computer, dan kunnen deze tegen meerkosten worden opgezocht.

1.4 HERINSTALLATIE
De herinstallatie wordt bij u thuis uitgevoerd. Enige defecten, dan wel problemen aan soft- en/of hardware en eventuele op- en aanmerkingen met betrekking tot de herinstallatie dient u vooraf bekend te maken. De herinstallatie zelf vindt in grote lijnen plaats zoals elders op deze site is beschreven. Van u wordt verwacht thuis te blijven.

1.5 ZORG VOOR AL UW PERSOONLIJKE BESTANDEN
Tijdens de herinstallatie wordt door mij met grote zorg omgegaan met uw persoonlijke bestanden. Toch bestaat er altijd een (kleine) kans op verlies van persoonlijke bestanden. Ondergetekende kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van verlies van persooonlijke bestanden. U doet er daarom verstandig aan, vooraf zelf een back-up te maken van uw persoonlijke bestanden

1.6 VOORRIJKOSTEN
Bij een computerhulp aan huis worden voorrijkosten in rekening gebracht, zoals vermeld staat op de pagina computerhulp aan huis.

1.7 KOSTEN, BETALING EN FACTUUR
De kosten van een herinstallatie en eventuele extra opties zijn elders op deze site te lezen. De contante betaling van de herinstallatie vindt direct na afloop van de herinstallatie plaats. Uiteraard wordt,indien gewenst, de factuur op een later tijdstip naar u toegestuurd.

1.8 AFTER-SALES SERVICE
Een correcte installatie van Windows hangt samen met vele, soms niet te voorspellen factoren. Mocht dit onvoorspelbare in uw geval spelen dan wordt, waar mogelijk dit kosteloos voor u opgelost of voor een passende oplossing gezocht. Bij alle overige problemen zal, in alle redelijkheid, tussen beide partijen een oplossing worden gezocht.

1.9 GARANTIE
De herinstallatie vindt in grote lijnen plaats zoals deze elders op de website staat beschreven. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Ondanks het feit dat alle installatiehandelingen uitgebreid zijn getest, is het altijd mogelijk dat er juist op uw eigen computer(configuratie) een handeling niet blijkt te werken. Incidenteel zal daarom moeten worden afgeweken van de standaard werkwijze.

1.10 AANSPRAKELIJKHEID
Ondergetekende werkt tijdens de herinstallatie zeer consensieus. En gaat op eenzelfde wijze om met al uw persoonlijke documenten en eigendommen. De controle op volledigheid van de door mij zorgvuldig veiliggesteld bestanden vindt samen met uw plaats. Daarmee is hij op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade als gevolg van verlies van persoonlijke bestanden. Tevens is hij als installateur van software niet aansprakelijk voor aanwezige defecten aan soft- en/of hardware of overige onvoorziene gevallen.

1.11 VERTROUWELIJKHEID
Met de tijdens de herinstallatie verkregen informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk mee omgegaan


 
2 LICENTIEOVEREENKOMSTEN SOFTWARE


2.1 ACCEPTATIE LICENTIES
Met het laten uitvoeren van een herinstallatie gaat u akkoord met de licentieovereenkomsten van de geïnstalleerde software. U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze overeenkomsten. Als u niet akkoord gaat met een licentieovereenkomst dan kan de betreffende software niet geïnstalleerd worden. De licentieovereenkomsten van de genoemde free- en shareware zijn tijdens een herinstallatie ter inzage beschikbaar

2.2 DISTRIBUTIE CLAUSULE
Sommige software mag volgens de licentieovereenkomst niet worden gedistribueerd.

2.3 PARTICULIEREN, COMMERCIËLE- EN OVERHEIDSBEDRIJVEN
Bij de meeste shareware wordt onderscheid gemaakt tussen particulieren, commerciële- en overheidsbedrijven. Voor particulieren zijn de verplichtingen meestal nihil. Voor commerciële- en overheidsbedrijven betekent dit veelal enkele verplichtingen, waaronder het betalen van een kleine vergoeding. Tijdens de herinstallatie kunt u zich hierover op de hoogte laten brengen


3 GEBRUIK SCHOONEPC BACK-UP OPSTARTDISK


3.1 INHOUD DISK
De meeste bestanden op de disk behoren tot het Windows-systeem. Op de disk is eveneens back-upsoftware (free- of shareware) geplaatst, waarvan de originele bestanden op de D:-schijf worden geplaatst. De bestanden CONFIG.SYS en AUTOEXEC.BAT op de disk zijn  voor uw computer(configuratie) speciaal aangepast.

3.2 LICENTIEOVEREENKOMST SOFTWARE
Met het gebruik van de opstartdisk gaat u akkoord met de licentieovereenkomst van de back-upsoftware (free- en/of shareware).U zelf bent verantwoordelijk voor het naleven van deze overeenkomsten. De licentieovereenkomsten van de back-up software zijn tijdens een herinstallatie ter inzage beschikbaar.

3.3 COPYRIGHT
De bestanden CONFIG.SYS en AUTOEXEC.BAT zijn onderhevig aan copyright van SchoonePC, gevestigd te Rotterdam.

3.4 GARANTIE
Bij normaal gebruik van de disk mogen er geen problemen ontstaan. Blijkt de disk bij normaal gebruik niet te werken dan wordt dit kosteloos (excl. verzendkosten) voor u opgelost, mits de origineel gemaakte back-up niet gewijzigd is. Mocht de disk fysiek zijn beschadigd dan valt dit buiten de garantie

3.5 AANSPRAKELIJKHEID
Ondergetekende kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade (verlies van persoonlijke bestanden) als gevolg van gebruik van de disk. Bij onjuist gebruik bestaat de kans op onherstelbaar verlies van bestanden! Plaats daarom géén persoonlijke bestanden op de WINDOWS (C:)-schijf!

 

www.safewebhome.nl


4.1 COPYRIGHT
De tekst en code is onderhevig aan copyright. U bent echter vrij om in eigen woorden tips elders te publiceren (een link naar de betreffende pagina op deze site wordt natuurlijk nog meer gewaardeerd).

4.2. GARANTIE
De informatie op de website met betrekking tot de installatie en optimalisatie van een computersysteem is met alle nauwkeurigheid samengesteld. Dit biedt echter geen enkele garantie dat de weergegeven informatie volledig en correct is, noch dat deze op correcte wijze op elk computersysteem zal werken.

4.3 AANSPRAKELIJKHEID
Het gebruik van de informatie en tips op de website is geheel op eigen risico. Ondergetekende kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan hardware, software, (persoonlijke) bestanden en/of andere onvoorziene omstandigheden als gevolg van het gebruik van deze informatie

 

C.C.J. van Poucke
BERGSCHENHOEK, Nederland