Veilig achter de router?

Achter een router bent u met uw computer(s) in het algemeen goed beveiligd. Echter wees daar in niet (te) argeloos. Aangesloten op het internet kan via uw computer de veilig gedachte router toch minder veilig of zelfs onveilig worden!

Een van de functies van de router is dat deze uw computer(s) in het netwerk thuis veilig afschermt van het internet. Zo kan vanaf het internet niet zo maar een verbinding woren gestart met uw computer achter uw router. Wel kunt u zelf veilig een internetverbinding starten. Bijvoorbeeld om te gaan surfen of voor (het downloaden van) uw e-mail.

 

Veilig achter de router blijven?

Log dan in op uw router en controleer van tijd tot tijd de instellingen. Instellingen, die niet overeenkomen met eerdere instellingen moet u kritsch beoordelen. Zo heeft u van uw internetprovider ooit instellingen (per brief) ontvangen. Meestal staan ze ook op de site van uw internetprovider. Of heeft u zelf instellingen aangebracht of gewijzigd. Bijvoorbeeld na een verhuizing naar een andere internetprovider.

En als u toch ingelogd ben in uw router; verander dan gelijk het standaard ingestelde wachtwoord van uw router in een door uzelf gekozen wachtwoord. Het standaard ingestelde paswoord bij uw router is namelijk niet alléén bij u bekend. Niet veranderen van dit standaard wachtwoord betekent dat u onnodig risico loopt.

Het is namelijk heel goed mogelijk dat via één van uw computers kan worden ingelogd op uw veilig gedachte router. Bijvoorbeeld met behulp van een trojan horse en het standaard wachtwoord behorend bij uw router.

Een trojan horse is niks anders dan een (klein) programma, dat vermomd toegang verkrijgt tot een andere computer. Trojan horses worden vermomd verspreid via het gebruik van e-mail, chat en downloaden van software. 

De kracht van zo'n programma is dat ze uw netwerk snel in kaart kunnen brengen. En met standaard wachtwoorden doeltreffend verzwakken.  In dit geval  kan uw router en daarmee al uw internetverkeer onder vuur komen liggen. Er bestaat dan serieuze kans op schade aan bestanden op uw computer en uw privacy.

Het terugzetten van de systeemback-up zorgt dan wel dat uw computer vrij is van een trojan horse. Als echter de ongewenste instelling op uw router al heeft plaats gevonden, zal het terugzetten van uw computer daar geen effect op hebben. 

 

DNS 

De instellingen van de DNS-servers moeten overeenkomen met die u van eerder bekend zijn. Deze ziijn of verstrekt door uw internetprovider of door uzelf gekozen. Het kan ook zijn dat de DNS niet geactiveerd is op uw router; uw internetprovider verzorgt dan het beheer hierover. In al deze gevallen is uw router voor DNS juist afgesteld.

Ongewenste verandering van uw DNS-server instellingen kan betekenen dat een dubieuze partiij grip heeft op de afhandeling en inhoud van uw internetverkeer. U kunt zich wel voorstellen welke nare gevolgen dit kan hebben voor u zelf en uw omgeving.

Tips

  • Investeer in een goede router; Lang niet alle modem zijn voorzien van een goede firewall. Investeer daarom in een goede firewall achter uw kabel of ADSL-modem.
  • maak een copy van uw router instellingen
  • en vergelijk deze instellingen van tijd tot tijd met die in de router
  • doe dit vooral ook als u een systeemback-up terugzet op uw computer.